Békési Tenisz Klub

A békési teniszért: Mert nekünk pattog a labda!

Rólunk

Békésen 1908-ban alapították a Békési Tenisz Társaságot, mely célul tűzke ki: „…hogy egészséges teniszjáték művelését lehetővé tegye, tagjait abban minél jobban képezze, hogy versenyek rendezése és más egyesületek versenyein való részvétele által a teniszt minél szélesebb körben elterjessze.”

Hírek, információk:

2022-06-29 08:31:00

Tenisztábor és elnökségi ülés

Ingyenes tenisztábort tartunk a Békési Tenisz Klub égisze alatt.

Ingyenes tenisztábort tart június 27-től július 1-ig a Békési Tenisz Klub - tájékoztatott Polgár Zoltán. A klub elnöke elmondta, az egyesület vezetőségével fontos céljuknak tekintik, hogy szélesítsék ennek a nagyszerű sportágnak a bázisát, azt minél többek számára tegyék elérhetővé, s ezt a célt szolgálja most zajló kezdeményezés is.

- Öröm számomra, hogy mintegy harmincan vesznek részt a foglalkozásokon - tette hozzá Polgár Zoltán, akitől megtudtuk, hogy a klub elnöksége kedden délután ülésezett. A tanácskozáson áttekintették a tenisztábor helyzetét, egyeztettek az alapszabály-módosításról és számos egyéb aktuális kérdésről.


2022-05-25 12:05:00

A teniszezést népszerűsítettük a Dr. Hepp iskolában

A teniszezést és a Békési Tenisz Klub június 27-től július 1-ig tartó táborát népszerűsítettük a Dr. Hepp Ferenc Általános Iskolában

A teniszezést és a Békési Tenisz Klub június 27-től július 1-ig tartó táborát népszerűsítette Polgár Zoltán, a klub elnöke és Varga István szakmai vezető, az intézmény pedagógusa, valamint ifj. Péter Gábor csapatvezető a Dr. Hepp Ferenc Általános Iskolában.

Polgár Zoltán hangsúlyozta, nagyon szeretnék, ha ezt a gyönyörű sportágat minél több fiatal ismerné meg, és sajátítaná el, ezt a célt szolgálta a délelőtti foglalkozás is.

- Későbbiekben szeretnénk minél több helyre eljutni, és hasonló eseményeket szervezni – tette hozzá Polgár Zoltán, aki külön köszönetet mondott Deákné Domonkos Juliannának, a Dr. Hepp Ferenc Általános Iskola intézményvezetőjének, hogy lehetőséged adott a bemutatkozásra.

 


2022-05-18 10:57:00

Bejárás a Tenisz Klubnál

A Békési Tenisz Klub korábbi elnökével, a sportágért, a közösségért rengeteget tett Farkas Györggyel tartottunk bejárást a sportághoz kapcsolódó létesítményekben, pályákon.

A Békési Tenisz Klub létesítményeiben és pályáin tartott bejárást a napokban Farkas György, a szervezet korábbi elnöke és Polgár Zoltán, a klub jelenlegi elnöke. 

Polgár Zoltán hangsúlyozta, Farkas György kiváló munkát végzett, amit szeretne a jövőben folytatni.

- Szeretném, ha közösen tovább tudnánk fejleszteni az infrastruktúrát, és még szélesebb alapokra helyezni a sportág alapjait. Farkas György magasra tette a lécet, így szép és komoly kihívás áll előttünk - fogalmazott az elnök.


2022-05-04 08:16:00

Tisztújítás a Békési Tenisz Klubnál

Tisztújító közgyűlést tartott a Békési Tenisz Klub.

Tisztújító közgyűlést tartott a Békési Tenisz Klub. A szakmai vezetői feladatokat Varga István látja majd el, míg az elnökség tagjává választották Szilágyi Lajost, dr. Garbai Imre Gábort, ifj. Péter Gábort, Varga Henriettát. A tagság Polgár Zoltánt bízta meg az elnöki feladatok ellátásával, aki a tisztséget társadalmi munkában, díjazás nélkül fogja ellátni az elnökséggel szorosan együttműködve.

Polgár Zoltán elmondta, hogy jelentős kihívásként, szolgálatként tekint a feladatra. Legfőbb célként a tömegbázis szélesítését, az infrastrukturális feltételek javítását, fejlesztések megvalósítását, illetve a sportág minél több fiatallal történő megismertetését és megszerettetését jelölte meg. Valamint megköszönte elődjének Farkas Györgynek azt a kiváló munkát, amelyet éveken át végzett a Békési Tenisz Klub érdekében.


2020-09-12 16:00:00

Tenisz-székház avató

A Madzagfalvi Családi Napok keretében megtartott ünnepségen avattuk fel a Békési Teniszklub közelmúltban megépült székházát

A beruházás mintegy 20 millió forintból valósulhatott meg.  Nagy öröm számunkra, hogy egy újabb lehetőség nyílt ezzel a békési sportkedvelők előtt, aminek megvalósulásához mi is hozzájárulhattunk.


1997-01-01 12:00:00

Az újraszerveződés

Sokan és sokszor gondolkoztunk azon, hogy létesíteni kellene egy teniszpályát, melyre nagy igény mutatkozna a városban. Akik lelkes amatőrként ezt a játékot korábban is űzték, azok létesítmény hiányában kénytelenek voltak más településeken pályát találni maguknak.

Éppen ezért 1997-ben 11-en a Békési Bagoly Étteremben erről tanakodtak páran, de sajnos mindez akkor még csak füstbe ment terv lett. Rá két évre fordulat következett be, mivel 1999. május 20-án Békésen a Békési Fióklevéltár hivatalos helyiségében 12-en kifejezték azon szándékunkat, hogy egyesületet kívánnak létrehozni. 

Az alapító 12 fő érdemes a felsorolásra:

1. Dr. Balázs István

2. Barkász Sándor

3. Farkas György

4. Farkas László

5. Hégely Sándor

6. Izsó Gábor

7. Lagzi János

8. Miklós Lajos

9. Dr. Nagy György

10. Paulcsik János

11. Péter Gábor

12. Takács Gábor

Az egyesületünk első elnökének Farkas Györgyöt választották, vezetőségi tagnak pedig négy főt, akik a  következők voltak: Dr. Balázs István, Miklós Lajos, Dr. Nagy György, Péter Gábor. Az egyesület célja: Békés városban a tenisz sport meghonosítása, a tenisz versenysportba való bekapcsolása, a teniszoktatás megszervezése, a szabadidős sporttevékenység lehetőségeinek megteremtése a városban.

Ezek után a Békési Tenisz Klub felterjesztésre került bejegyzésre a Békés Megyei Bíróságra, amely végzésében 1999. június hó 04-én klubunkat 1675-ös sorszám alatt nyilvántartásba vette.

1999. június 01-jén levelet küldtünk a Polgármester Úrnak, melyben közöltük teniszklubunk megalakulását, és kértük, hogy nyújtson segítséget a Békés Város Önkormányzata teniszpályák létesítéséhez. A képviselő-testület 1999. november 25-i ülésén a 434/1999. számú határozatában 30 évre ingyenes használati jogot biztosított a teniszpálya építési területére vonatkozóan. A Polgármester Úr a 2000 évben egy rövid megbeszélésen közölte, hogy ebben az évben még nincs lehetőség a teniszpályák építésére vonatkozó kérelmünk teljesítésére, de említette, hogy a következő évben talán már erre mégis lesz lehetőség.

Ez így is történt, mivel 2001 júniusában érkezett a jóhír, miszerint az előzetes tervezés után megkezdődött a 3 salakos pálya építése. Szívet melengető volt látni a gyorsan épülő pályáinkat, mert most már elhittük, hogy valóban megépül és megvalósul az eddig csak szép álomnak hitt tervünk.

A teniszpályák megnyitására 2001 október 30-án került sor szerény ünnepség keretében, melyet Pataki István Polgármester Úr adott át rendeltetésének.


1908-01-01 12:00:00

A kezdetek

Békésen 1908-ban alapították a Békési Tenisz Társaságot, mely célul tűzke ki: „…hogy egészséges teniszjáték művelését lehetővé tegye, tagjait abban minél jobban képezze, hogy versenyek rendezése és más egyesületek versenyein való részvétele által a teniszt minél szélesebb körben elterjessze.”

Az egyesület jelvénye fémből készült, hatszögletű plakett, a pecsét közepén lévő keresztbe fektetett két rakettel, három labdával, e három betűvel: „BTT” (Békési Tenisz Társaság). Békésen először a ligetben volt teniszpálya, majd a sportpálya területén is volt egy. Itt teniszeztek a helybeli előkelőségek, és az arisztokrácia gyermekei. (Talán innen eredhet az a máig tartó köztudatban lévő gondolat, hogy Úri sportnak tartották ezt a szépjátékot?)

A Békési Tenisz Társaság rendelkezett hivatalos alapszabállyal, de valójában soha nem fejtett ki igazi sportbeli munkát. Nem tartottak közgyűléseket, nem vettek részt versenyeken. Nem csoda hát, hogy 1943. október 18-i hatállyal a Vallás- és Közoktatásügyi Minisztérium a Belügyminiszterrel egyetértésben a 258/688/1943. számú rendeletével feloszlatta a Békési Tenisz Társaságot, mert évek óta Alapszabály- szerű működést nem fejtett ki. A pályák idővel az enyészeté lettek, később már a nyomait sem lehetett megtalálni.


Egyéb (további) tartalmak szűrés és dátumválasztás alapján...

Postacím


Békési Tenisz Klub - 5630 Békés, Petőfi utca 16.