Békési Tenisz Klub

A békési teniszért: Mert nekünk pattog a labda!

Rólunk

Békésen 1908-ban alapították a Békési Tenisz Társaságot, mely célul tűzke ki: „…hogy egészséges teniszjáték művelését lehetővé tegye, tagjait abban minél jobban képezze, hogy versenyek rendezése és más egyesületek versenyein való részvétele által a teniszt minél szélesebb körben elterjessze.”

1997-01-01 12:00:00

Az újraszerveződés

Sokan és sokszor gondolkoztunk azon, hogy létesíteni kellene egy teniszpályát, melyre nagy igény mutatkozna a városban. Akik lelkes amatőrként ezt a játékot korábban is űzték, azok létesítmény hiányában kénytelenek voltak más településeken pályát találni maguknak.

Éppen ezért 1997-ben 11-en a Békési Bagoly Étteremben erről tanakodtak páran, de sajnos mindez akkor még csak füstbe ment terv lett. Rá két évre fordulat következett be, mivel 1999. május 20-án Békésen a Békési Fióklevéltár hivatalos helyiségében 12-en kifejezték azon szándékunkat, hogy egyesületet kívánnak létrehozni. 

Az alapító 12 fő érdemes a felsorolásra:

1. Dr. Balázs István

2. Barkász Sándor

3. Farkas György

4. Farkas László

5. Hégely Sándor

6. Izsó Gábor

7. Lagzi János

8. Miklós Lajos

9. Dr. Nagy György

10. Paulcsik János

11. Péter Gábor

12. Takács Gábor

Az egyesületünk első elnökének Farkas Györgyöt választották, vezetőségi tagnak pedig négy főt, akik a  következők voltak: Dr. Balázs István, Miklós Lajos, Dr. Nagy György, Péter Gábor. Az egyesület célja: Békés városban a tenisz sport meghonosítása, a tenisz versenysportba való bekapcsolása, a teniszoktatás megszervezése, a szabadidős sporttevékenység lehetőségeinek megteremtése a városban.

Ezek után a Békési Tenisz Klub felterjesztésre került bejegyzésre a Békés Megyei Bíróságra, amely végzésében 1999. június hó 04-én klubunkat 1675-ös sorszám alatt nyilvántartásba vette.

1999. június 01-jén levelet küldtünk a Polgármester Úrnak, melyben közöltük teniszklubunk megalakulását, és kértük, hogy nyújtson segítséget a Békés Város Önkormányzata teniszpályák létesítéséhez. A képviselő-testület 1999. november 25-i ülésén a 434/1999. számú határozatában 30 évre ingyenes használati jogot biztosított a teniszpálya építési területére vonatkozóan. A Polgármester Úr a 2000 évben egy rövid megbeszélésen közölte, hogy ebben az évben még nincs lehetőség a teniszpályák építésére vonatkozó kérelmünk teljesítésére, de említette, hogy a következő évben talán már erre mégis lesz lehetőség.

Ez így is történt, mivel 2001 júniusában érkezett a jóhír, miszerint az előzetes tervezés után megkezdődött a 3 salakos pálya építése. Szívet melengető volt látni a gyorsan épülő pályáinkat, mert most már elhittük, hogy valóban megépül és megvalósul az eddig csak szép álomnak hitt tervünk.

A teniszpályák megnyitására 2001 október 30-án került sor szerény ünnepség keretében, melyet Pataki István Polgármester Úr adott át rendeltetésének.


Egyéb (további) tartalmak szűrés és dátumválasztás alapján...

Postacím


Békési Tenisz Klub - 5630 Békés, Petőfi utca 16.